Co to jest nadciśnienie tętnicze?

Ciśnienie to siła, z jaką krew naciska na ściany naczynia krwionośnego. Jeżeli ciśnienie jest za niskie mówimy o hipotonii, jeżeli za wysokie – mamy do czynienia z chorobą nadciśnieniową czyli hipertensją.

Naczynia krwionośne kurczą się i rozszerzają, w ten sposób regulują ciśnienie krwi. Ciśnienie wyższe występuje w sprężystych tętnicach. W przypadku ciśnienia skurczowego, czyli w trakcie wyrzutu krwi do aorty o nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy jego wartość przekracza 140 mmHg. Z kolei w przypadku ciśnienia rozkurczowego, czyli w momencie, gdy serce napełnia się krwią, z nadciśnieniem mamy do czynienia powyżej 90 mmHg. Podwyższone wartości ciśnienia, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku mogą mieć tragiczne skutki dla naszego zdrowia, szczególnie wtedy, gdy nie są w porę leczone. Wskazuje się, że nadciśnienie to problem występujący u około 10 milionów Polaków. Najczęściej schorzenie to dotyczy osób dorosłych, znacznie rzadziej występuje u dzieci. Przed ukończeniem 40. roku życia większą zachorowalność obserwuje się u mężczyzn. Pomiędzy 40. a 60 rokiem życia, nadciśnienie dotyka w równej mierze zarówno mężczyzn jak i kobiet. Z kolei po ukończeniu 60. roku, częściej problemy z nadciśnieniem mają kobiety.